Effektiv Kloakservice 

SPAR PENGE ved fast kloakservice

Døgnvagt 72 31 20 21

Effektiv kloakservice

For vores kunder i Storkøbenhavn, Roskilde, Køge og Nordsjælland udfører Slamsugercentralen sugning og spuling af:

 • Kloakledninger
 • Vej-, tag- og køkkenbrønde
 • Sandfang og pumpebrønde
 • Fedt- og olieudskillere
 • Renser olietanke og bygværker
 • Tømmer tanke for spildevand, madaffald og procesaffald
 • Afhenter olie- og kemikalieaffald iht. ADR-Konventionen
 • Autoriseret kloakmester
 • Kloakreparationer, fornyelse og nyanlæg
 • Sikring mod regnvand og rotter

 

Vores kunder er bl.a. boligselskaber, private, forsyninger, entreprenører og industrivirksomheder.

Få en vedligeholdelsesaftale og spar penge

 

Fast forebyggende vedligehold af kloakanlæg sikrer dig mod dyre og irriterende forstoppelser, der altid sker når det mindst ventes. Vores serviceaftaler omfatter alle slags brønde og kloakker i de intervaller der netop passer til din situation.

 

En fast vedligeholdelsesaftale sikrer dig desuden mod ubehagelige ekstra regninger, når din virksomhed får besøg af det kommunale miljøtilsyn.

 

Ønsker du et tilbud på en service aftale kan du få en af vores konsulenter på besøg ved at ringe på telefon 72 31 20 21.

Autoristeret kloakmester

Autoriseret kloakmester

Vi er Aut. Kloakmestre og har mange års erfaring i kloakarbejde for både private og erhverv på hele Sjælland.

Medlem af Byg Garanti

Skulle du mod forventning være utilfreds med det udførte kloakarbejde, er du sikret op mod 100.000 kr. 

Spar penge

Spar penge med kloakservice

Som både privat og erhverv kan du spare penge på et fast abonnement.

Entreprenør

Vi er den rigtige samarbejdspartner for entreprenører.

 

Vi har maskiner til at løse en lang række forskellige kloakopgaver inden for bl.a.

Vi sørger for tørstofsugning og andet byggeaffald fra nedrivning og lign. og håndterer bl.a. aske, beton, grus, isolering, balaststen og skærver. Vi tilsætter ikke vand, hvilket nedbringer bortskaffelsesomkostningerne.

 

Ring og hør mere på telefon 72 31 20 21.

Forsyning

Vi arbejder tæt sammen med en række forsyningsselskaber.

Vi håndterer bl.a.:

 • Spuling af kloakledninger

 • Bassiner og tanke inkl. skæring af rødder og aflejringer i ledninger, uanset størrelse. Vi har slanger op til 350 m og arbejder med satelitspulestation ved store afstande til brønd

 • Vi foretager rengøring af produktionsanlæg herunder tanke, varmeveksler og belægninger

 • Vi udfører betonrenovering inkl. støbeskel og bortskæring af dårlige områder i betonen

Vi tager hånd om miljøkorrekt bortskaffelse af spildevand, madaffald, olie- og kemikalieaffald. Og vi kan sende ekstra personale til nedgang i tanke og lign.

 

Vores folk har særligt sikkerhedsudstyr til alle krævende opgaver.

 

Ring og hør mere på telefon 72 31 20 21.

Industri

Vi arbejder for industrivirksomheder og tilbyder de services, der letter dagligdagen for jer.

 

Vi tilbyder bl.a.:

 • Slamsugning af fedt, madaffald, spildevand, ristestof samt olie- og kemikalieaffald
 • Vi suger gårdbrønde, fedtudskiller, sandfang, rådne tanke, samt produktions- og tankeanlæg
 • Vi tager hånd om miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald til konkurrencedygtige priser
 • Vi foretager tæthedsprøvninger af alle former for kloakledninger, gravitations- og tykledninger
 • Vi kan foretage kvalitetssikring af såvel nyanlæg som olie- og benzinudskiller.
 • Alle trykprøvninger foretages iht. DS455, og du modtager certifikat på hver enkelt af de tæthedsprøvede installationer

Ring og hør mere på telefon 72 31 20 21.

Autoristeret kloakmester

Autoriseret kloakmester

Vi er Aut. Kloakmestre og har mange års erfaring i kloakarbejde for både private og erhverv på hele Sjælland.

Medlem af TIK

Slamsugercentralen er tilsluttet Teknologisk Instituts Kontrolinstans for gasservice, kloak og VVS. Læs mere her.

Spar penge

Spar penge med kloakservice

Som både privat og erhverv kan du spare penge på et fast abonnement. Læs mere om kloakservice her.